Een bedrijf wil winst maken en groeien, hier is geld voor nodig. Een bedrijf kan er dan voor kiezen om naar de beurs te gaan en aandelen uit te geven.

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Met de koop van een aandeel wordt je dus voor een klein stukje eigenaar van een bedrijf. Als het bedrijf succesvol is kun je daarvan profiteren in de vorm van dividend en koerswinst. Met een aandeel heb je ook stemrecht op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.

wat is een aandeel

Dividend

Als het bedrijf winst maakt kan het ervoor kiezen om (een gedeelte van) de winst uit te keren aan aandeelhouders, oftewel dividend. Hoeveel dividend je krijgt per aandeel, hangt af van de hoogte van de winst. Dividend kan worden uitgekeerd in geld of in nieuwe aandelen. Dit dividend is voor veel beleggers een belangrijke reden om een aandeel te kopen.

Een bedrijf is niet verplicht de winst als dividend uit te keren en kan er ook voor kiezen om deze te investeren. Met name jonge bedrijven hopen op deze manier te groeien, wat uiteindelijk ook belangrijk is voor aandeelhouders. Beleggers die in zulke groeiaandelen beleggen zijn niet geïnteresseerd in het dividend, maar hopen rendement te behalen met koerswinst op het aandeel.

aandelen beleggen

Koers

De prijs (de koers) wordt bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Hoe gewild is een aandeel? Is er veel vraag of aanbod te verwachten? Inzicht in bijvoorbeeld bedrijfsresultaten, toekomstverwachtingen en algemene economische omstandigheden helpen je om te richting te voorspellen waarin de koers van het aandeel zal bewegen.

Een aandeel staat genoteerd op de effectenbeurs tegen een bepaalde koers. Dat is het bedrag waarvoor je het aandeel kunt aan- of verkopen. Tegenwoordig gebeurt de handel op de effectenbeurzen digitaal en elektronisch, je hoeft voor een aandeel dus niet helemaal naar Amsterdam of New York te reizen, dit kun je op je computer of telefoon doen via een broker.

Is de koers gestegen? Dan is je belegging meer waard en ben je op papier rijker geworden. Je kunt het aandeel dan verkopen voor een hogere prijs dan waarvoor je het hebt gekocht.