Belasting betalen, je ontkomt er niet aan. Zelfs niet over je spaargeld. Maar hoeveel belasting moet je eigenlijk betalen en hoeveel geld mag je precies belastingvrij sparen?

Als je op 1 januari 2020 niet meer dan €30.846 aan spaargeld of beleggingen hebt, hoef je geen belasting te betalen (in 2019: €30.360). Voor stellen geldt dat tot €61.692 (in 2019: €60.720). Zo kun je bijvoorbeeld gewoon een financiële buffer opbouwen zonder dat je hier gelijk belasting over betaalt.

Om vast te stellen hoeveel belasting je moet betalen over je vermogen, hanteert de Belastingdienst een ingewikkelde berekening met termen als ‘fictief rendement’, ‘rendementsklassen’ en ‘rendementsheffing’. Om het jou makkelijker te maken, zijn deze ingewikkelde berekeningen iets overzichtelijker gemaakt.

In onderstaande tabel zie je welk percentage van je vermogen je moet afdragen aan de Belastingdienst.

Schaal Alleen Samen met partner Belastingtarief 2020
€0 t/m €30.846 €0 t/m €61.692 0%
1 €30.847 t/m €72.797 €61.693 t/m €145.594 0,54%
2 €72.798 t/m €1.005.572 €145.595 t/m €2.011.144 1,27%
3 Meer dan €1.005.572 Meer dan €2.011.145 1,6%

Bovenstaande belastingtarieven hebben alleen betrekking op het deel van je vermogen dat binnen deze schalen valt. Het is dus niet zo dat je met een vermogen van € 150.000 over dit hele bedrag 1,27% belasting betaalt. Je betaalt in dit geval alleen 1,27% over het gedeelte van je vermogen dat valt binnen de schaal € 72.797 t/m € 1.005.572.

belastingvrij sparen

Vrijstellingen

Het vrijgesteld vermogen geldt voor al het vermogen dat je moet opgeven bij de Belastingdienst. Dus als je naast spaargeld beleggingen hebt of een tweede woning, mag je minder belastingvrij sparen. Daarnaast heb je misschien nog recht op een paar vrijstellingen:

  • Een vrijstelling voor groen sparen of groen beleggen. Als een spaar- of beleggingsproduct een groencertificaat heeft, heb je recht op een extra vrijstelling van 59.000 euro of 118.000 euro voor fiscaal partners.
  • Bepaalde schulden mag je van je belastbaar vermogen aftrekken als deze hoger dan 3.000 euro of 6.000 euro voor fiscaal partners zijn. Je mag dan alleen het deel aftrekken dat boven deze drempels uitkomt.
  • Contant geld is tot 543 euro vrijgesteld van belasting.
  • Binnen de jaarruimte of reserveringsruimte mag je belastingvrij kapitaal opbouwen voor je pensioen.