Het is een actueel thema: de gemiddelde studieschuld bij studenten loopt de afgelopen jaren steeds verder op. Uit gegevens van de DUO – IB-groep blijkt dat studenten steeds makkelijker (en vooral steeds meer) lenen.

In 2019 bedroeg de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten 19,3 miljard euro, 1,9 miljard meer dan het jaar ervoor. De studieschuld loopt elk jaar op.

Hoe jonger de generatie studenten, hoe groter de gemiddelde studieschuld is. Zo hebben studenten die in 2000 zijn geboren op hun 18e jaar gemiddeld 2,7 duizend euro studieschuld opgebouwd. Voor de generatie met geboortejaar 1994 was dat op 18-jarige leeftijd gemiddeld 1,5 duizend euro. Ook hebben de jongere generaties vaker een studieschuld dan de oudere.

Van de in 2000 geboren studenten hebben er 34 duizend op 18-jarige leeftijd geleend om hun studie te bekostigen. Dit is bijna drie keer zoveel als de in 1994 geboren studenten op die leeftijd.

hoeveel sparen studenten

Gemiddeld sparen de studenten maandelijks 146 euro. De mediaan ligt lager, die is 100 euro. Dit betekent dat de ene helft van de studenten minder dan 100 euro per maand spaart en de andere helft meer dan 100 euro.

De meeste studenten sparen alleen wat zij overhouden (61 procent). Een derde spaart (automatisch) een vast bedrag.

Aan de studenten die niet zelf sparen (12 procent), is gevraagd waarom ze dit niet doen. De meest genoemde redenen hiervoor hebben te maken met een beperkte financiële ruimte om te sparen (2017):

  • 67 procent heeft te weinig geld om te kunnen sparen.
  • 58 procent heeft al zijn/haar geld nodig om rond te komen.

Een kwart geeft aan dat het niet lukt, omdat ze het geld te gemakkelijk uitgeven. Eenzelfde percentage zegt alleen te sparen in de maanden dat ze extra inkomsten hebben.

Van de studenten die hebben aangegeven hoeveel spaargeld ze hebben, heeft de helft minder dan 2.500 tot 5.000 euro aan spaargeld en de helft meer.